Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Prijava korisnika

Pregled svih važećih kazni u RH

Dostava podataka za obračunavanje poreza na kuću za odmor i odmarališta (općinski porezi Općine Janjina)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršitelj pravna ili fizička koja ne dostavi podatke za obračunavanje poreza na kuću za odmor i odmarališta.

Obračun i uplata poreza na potrošnju (općinski porezi Općine Janjina)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršitelj pravna ili fizička osoba koja ne obračunava ili ne uplati porez na potrošnju u propisanom roku.

Privremena obustava poslovanja u nadziranoj građevini (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako na zahtjev inspektora privremeno ne obustavi poslovanje u nadziranoj građevini za vrijeme trajanja inspekcijskoga nadzora, ako inspektor ne bi mogao na drugi način obaviti nadzor, odnosno utvrditi činjenično stanje suprotno čl. 82. st. 3. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.
U čl. 82. st. 3. Zakona navodi se:

Dostava podataka nadziranih osoba (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako na zahtjev inspektora, u roku koji on odredi, ne dostavi podatke, obavijesti, materijale te poslovnu dokumentaciju potrebnu za obavljanje inspekcijskoga nadzora i eventualno daljnje vođenje postupka ili ako dostavi netočne i nepotpune podatke, obavijesti, materijale te poslovnu dokumentaciju koji su potrebni za obavljanje inspekcijskog nadzora suprotno čl. 82. st. 2. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.

Omogućavanje nesmetanog obavljanja inspekcijskog nadzora (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako inspektoru ne omogući nesmetano obavljanje inspekcijskog nadzora ili ne osigura uvjete za neometan rad suprotno čl. 82. st. 1. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.
U čl. 82. st. 1. Zakona navodi se:
"Nadzirane pravne i fizičke osobe obvezne su inspektoru omogućiti nesmetano obavljanje inspekcijskoga nadzora i uvjete za neometan rad."

Redovito obnavljanje znanja i provjera osposobljenosti radnika (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne osigura redovito obnavljanje stručnog znanja kvalificiranih radnika te provjeru njihove osposobljenosti suprotno čl. 48. st. 3. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.
U čl. 48. st. 3. Zakona navodi se:
"Nositelj odobrenja mora za nuklearno postrojenje osigurati redovito obnavljanje stručnog znanja kvalificiranih radnika te provjeravati njihovu osposobljenost."

Stručna osposobljenost radnika koji rade u nuklearnom postrojenju (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako zaposli radnika koji ne ispunjava uvjete vezane uz stručnu osposobljenost suprotno čl. 48. st. 2. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.
U čl. 48. st. 2. Zakona navodi se:

Upravljanje tehnološkim procesom u nuklearnom postrojenju (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako poslove i zadatke upravljanja tehnološkim procesom u nuklearnom postrojenju i nadzora nad tim upravljanjem obavljaju radnici koji ne ispunjavaju propisane uvjete vezano uz stručnu osposobljenost suprotno čl. 48. st. 2. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.
U čl. 48. st. 2. Zakona navodi se:

Osiguranje dovoljnog broja kvalificiranih radnika za rad u nuklearnom postrojenju (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne osigura dovoljan broj kvalificiranih radnika s odgovarajućim obrazovanjem, osposobljenim i dodatno školovanim za obavljanje svih nuklearnih djelatnosti koje se obavljaju u postrojenju i provođenje mjera nuklearne sigurnosti za sva pogonska razdoblja nuklearnog postrojenja suprotno čl. 48. st. 1. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.
U čl. 48. st. 1. Zakona navodi se:

Program skupljanja i analiziranja pogonskih iskustava nuklearnog postrojenja (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne osigura provođenje programa skupljanja i analiziranja pogonskih iskustava nuklearnog postrojenja suprotno čl. 39. st. 1. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.
U čl. 39. st. 1. Zakona navodi se:
"Nositelj odobrenja mora za nuklearno postrojenje osigurati provođenje programa skupljanja i analiziranja pogonskih iskustava nuklearnog postrojenja."

Zabrana provođenja djelatnosti kojima se vrši aktivacija materijala koji se koriste u igračkama i osobnim ukrasima (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako provodi djelatnosti kojima se vrši aktivacija materijala koji se koriste u igračkama i osobnim ukrasima, a koja će rezultirati povećanjem aktivnosti koja se u vrijeme proizvodnje ili u vrijeme stavljanja na tržište tih proizvoda ne može zanemariti sa stajališta zaštite od ionizirajućeg zračenja te uvozi ili izvozi takve proizvode suprotno čl. 37. st. 3. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.

Zabrana dodavanja, uvoza ili izvoza proizvoda koji sadrže radioaktivne tvari (radiološka i nuklearna sigurnost)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako namjerno dodaje radioaktivne tvari u proizvodnji hrane, hrane za životinje, kozmetike, igračaka i osobnih ukrasa te uvozi ili izvozi takve proizvode suprotno čl. 37. st. 1. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti.
U čl. 37. st. 1. Zakona navodi se:

Stranice