Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Analiza opasnosti i kritične kontrolne točke (higijena i mikrobiološki kriterijij za hranu)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne osigura da su svi dokumenti koji opisuju postupke uspostavljene u skladu s čl. 5. Uredbe (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća o higijeni hrane (dalje: Uredbe (EZ) br. 852/2004) u svakom trenutku ažurirani sukladno čl. 5. st. 4. t. b) Uredbe (EZ) br. 852/2004.

U čl. 5. Uredbe (EZ) br. 852/2004 navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!