Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Ažuriranje dijela prospekta otvorenog investicijskog fonda koji se odnosi na nebitne promjene

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj društvo za upravljanje ako ne ažurira prospekt UCITS fonda u dijelu koji se odnosi na nebitne promjene prospekta u protekloj poslovnoj godini i ne objavi ga u skladu s odredbama čl. 194. st. 1. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom.
U čl. 194. st. 1. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!