Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Bacanje, odlaganje i ispuštanje tvari u pomorsko dobro (pomorsko dobro i morske luke)

Novčanom kaznom za prekršaj kaznit će se osoba ako baca u more krute ili ispušta tekuće ili plinove tvari kojima se onečišćuje pomorsko dobro  suprotno čl. 88. st. 1. Zakona o pomorskim dobrima i morskim lukama.

U čl. 88 . st. 1. Zakona navodi se:

"U more i na morsku obalu zabranjeno je bacati, odlagati ili ispuštati krute, tekuće ili plinovite tvari kojima se onečišćuje pomorsko dobro."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!