Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Baza podataka certifikata (elektronička identifikacija)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj kvalificirani pružatelj usluga povjerenja koji ne uspostavi i ne ažurira bazu podataka certifikata, kada se radi o kvalificiranim pružateljima usluga povjerenja koji izdaju kvalificirane certifikate suprotno čl. 24. st. 2. podst. (k) Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!