Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Bitne promjene prospekta dobrovoljnog mirovinskog fonda

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj mirovinsko društvo ako u pogledu bitnih promjena prospekta ne postupa u skladu s odredbama čl. 176. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

U čl. 176. Zakona navodi se:

"Bitnim promjenama prospekta fonda za koje je potrebno ishoditi odobrenje Agencije smatraju se izmjene i dopune prospekta fonda koje se predlažu radi:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!