Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Bonitetni zahtjevi za likvidnosne rizike imenovane kreditne institucije ili središnjeg depozitorija vrijednosnih papira

Za prekršaj kaznit će se imenovana kreditna institucija ili središnji depozitorij vrijednosnih papira koji ima odobrenje za pružanje pomoćnih usluga bankovnog tipa novčanom kaznom ako nije usklađena sa specifičnim bonitetnim zahtjevima za likvidnosne rizike što se tiče svakog sustava za namiru vrijednosnih papira sukladno čl. 59. st. 4. Uredbe (EU) br. 909/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: