Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Boravak stranog plovila u raspremi na unutarnjim vodama RH

Novčanom kaznom kuna kaznit će se za plovidbeni prekršaj strana osoba ako strani brod boravi u raspremi na unutarnjim vodama RH bez odobrenja suprotno čl. 31. st. 2. Zakona o plovidbi unutarnjim vodama.

U čl. 31. st. 2. Zakona navodi se:

"Strano plovilo u raspremi može boraviti na unutarnjim vodama Republike Hrvatske samo na temelju odobrenja Ministarstva i uz plaćanje naknade čiju visinu određuje ministar."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: