Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Broj upisa u evidenciju ministarstva (posredovanje pri zapošljavanju)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba koja u pravnom prometu, poslovnim ispravama, na svakom dopisu i oglasu ne navede broj pod kojim je upisana u evidenciju ministarstva nadležnog za rad suprotno čl. 4. st. 10. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti.
U čl. 4. st. 10. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!