Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Certifikat o sadnom materijalu (sjeme i sadni materijal)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako stavlja na tržište genetski modificiranu sortu sadnog materijala, a da na certifikatu o sadnom materijalu na pakiranju i na certifikatu koji prati sadni materijal na tržištu te na svim ostalim službenim i neslužbenim dokumentima, koji su pričvršćeni ili koji prate sadni materijal, nije jasno i uočljivo navedeno da je sorta sadnog materijala genetski modificirana, isticanjem riječi »genetski modificirani organizam« sukladno čl. 43. st. 3.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: