Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Cijene i cjenik poštanskih usluga

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako donese cjenik ili primjenjuje cijene za poštanske usluge protivno odredbama čl. 45. i čl. 46. Zakona o poštanskim uslugama.

U čl. 45. Zakona navodi se:

"Cijene poštanskih usluga naplaćuju se prema cjeniku poštanskih usluga.

Davatelj poštanskih usluga obvezan je cjenik poštanskih usluga dostaviti Agenciji najmanje 15 dana prije početka njegove primjene.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: