Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Čišćenje dimnjaka i ložišta (zaštita ugostiteljskih objekata od požara)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj obrtnik ako se ne čisti dimnjak ili se o pregledu i čišćenju dimnjaka ne vodi evidencija sukladno čl. 62. Pravilnika o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata.
U čl. 62. Pravilnika navodi se:
"Dimnjaci i spojevi dimnjaka i ložišta koja se nalaze u građevinama u kampu moraju biti pregledani najmanje dva puta mjesečno te po potrebi očišćeni.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!