Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Čišćenje tavanskih prostorija (zaštita ugostiteljskih objekata od požara)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako tavanske prostorije ne održava čiste i ako na tavanu drži gorive tvari suprotno čl. 21. st. 4. Pravilnika o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata.
U čl. 21. st. 4. Pravilnika navodi se:
"Tavanski prostori moraju biti čisti i ne smiju se koristiti za držanje gorivih tvari."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!