Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Civilne lokacije i građevine posebno važne za obranu

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj vlasnik odnosno korisnik vojne lokacije i građevine posebno važne za obranu ako ne postupa po propisima nadležnih tijela sukladno čl. 96. st. 3. i 4. Zakona o obrani.

U čl. 96. st. 3. i 4. Zakona navodi se:

"Civilne lokacije i građevine posebno važne za obranu odlukom određuje Vlada.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: