Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Članovi uprave i prokurist UAIF-a (alternativni investicijski fondovi)

Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj član uprave i/ili prokurist UAIF-a, ako postupa protivno odredbama čl. 37. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima.

U čl. 37. Zakona navodi se:

"Član uprave i prokurist UAIF-a, ne može biti član nadzornog odbora ili prokurist, osim ako to nije vezano uz ulaganje AIF-a kojim UAIF upravlja:

1. bilo kojega drugoga UAIF-a,

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!