Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Čuvanje osnove za plaćanje (ovrha na novčanim sredstvima)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj Agencija ako osnovu za plaćanje ne čuva jedanaest godina nakon isteka godine u kojoj je osnova za plaćanje izvršena, u izvornom obliku ili na drugom prikladnom mediju.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!