Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Čuvanje podataka i zabrana priopćavanja trećim osobama (stambeno potrošačko kreditiranje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako se protivno čl. 5. st. 6. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju podacima do kojih su došli na temelju tog članka ne koriste isključivo u svrhu za koju su dani ili ako ih priopćavaju ili učine dostupnima trećim osobama.
U čl. 5. st. 6. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!