Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Čuvanje podataka o prijenosima obrambenih proizvoda (roba vojne namjene)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako podatke navedene u čl. 61. st. 2. Zakona o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava (dalje; Zakona) ne čuva najmanje 20 godina od kraja kalendarske godine u kojoj je prijenos obavljen te ih na zahtjev ne dostavi Ministarstvu sukladno čl. 62. Zakona.

U čl. 62. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!