Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Čuvanje poslovne dokumentacije (tržište kapitala)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj investicijsko društvo ili kreditna institucija ili društvo za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom ako poslovnu dokumentaciju ne čuva u roku iz čl. 41. st. 5. Zakona o tržištu kapitala (dalje; Zakona) i u skladu s pravilnikom iz čl. 43. Zakona.

U čl. 41. st. 5. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: