Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Čuvanje preslike papirnatog dokumenta u evidenciji pošiljatelja (trošarine)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne čuva presliku papirnatog dokumenta u svojoj evidenciji suprotno čl. 15. st. 4. Zakona o trošarinama.
U čl. 15. st. 4. Zakona navodi se:
"Pošiljatelj je dužan čuvati presliku papirnatog dokumenta u svojoj evidenciji."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: