Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Čuvanje računa i ostale dokumentacije (porez na dodanu vrijednost)

Novčanom kaznom za prekršaj kaznit će se porezni obveznik ako ne čuva račune i ostalu dokumentaciju u propisanom roku sukladno čl. 82. st. 1., 4., 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

U čl. 82. st. 1. Zakona navodi se:

"Porezni obveznik mora čuvati kopije računa koje je izdao ili ih je u njegovo ime i za njegov račun izdala treća osoba ili kupac, odnosno primatelj dobara ili usluga te sve račune koje je primio."

U čl. 82. st. 4. i 5. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!