Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Davanje informativnog dokumenta o naknadama i pojmovnika na zahtjev potrošača (računi za plaćanje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj pružatelj platnih usluga ako na zahtjev potrošača ne da potrošaču informativni dokument o naknadama i pojmovnik besplatno na papiru ili drugom trajnom nosaču podataka u skladu s čl. 5. st. 8. Zakona o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu.
U čl. 5. st. 8. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!