Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Davanje jamstva za ispunjenje obveza (proračun)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba proračuna i proračunskog korisnika ako jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave daje jamstvo pravnoj osobi u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanovi čiji je osnivač za drugu namjenu osim ispunjenja obveza pravne osobe i ustanove suprotno čl. 91. st. 2. Zakona o proračunu.

U čl. 91. st. 2.  Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: