Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Davanje na uvid dokumentacije (proračun)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba proračuna i proračunskog korisnika ako ne sudjeluje u postupku nadzora i ne da na uvid zatraženu dokumentaciju sukladno čl. 120. Zakona o proračunu.

U čl. 120.  Zakona navodi se:

"Odgovorna osoba subjekta nadzora ili od nje ovlaštena osoba dužna je sudjelovati u postupku nadzora i na zahtjev inspektora proračunskog nadzora dati na uvid svu potrebnu dokumentaciju.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: