Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Davanje potrošaču primjerka potpisane punomoći (računi za plaćanje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj pružatelj platnih usluga ako kao PPU primatelj ne da ili ne učini dostupnim potrošaču primjerak potpisane punomoći u skladu s čl. 13. st. 7. Zakona o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu.
U čl. 13. st. 7. Zakona navodi se:
"Punomoć mora biti u pisanom obliku, a PPU primatelj dužan je potrošaču dati ili učiniti dostupnim primjerak potpisane punomoći."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!