Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Delegiranje poslova na treće osobe (otvoreni investicijski fondovi)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako kao treća osoba dalje delegira obavljanje delegiranih poslova društva za upravljanje, protivno odredbama čl. 70. st. 6. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom.
U čl. 70. st. 6. Zakona navodi se:
"Delegiranje poslova na treće osobe moguće je samo uz ispunjenje sljedećih uvjeta:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!