Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Delegiranje poslova vrednovanja na treće osobe (alternativni investicijski fondovi)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako kao vanjski procjenitelj delegira poslove vrednovanja na treće osobe suprotno čl. 193. st. 6. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima.

U čl. 193. st. 6. Zakona navodi se:

"Kada posao vrednovanja obavlja vanjski procjenitelj, UAIF je dužan dokazati da:

a) je vanjski procjenitelj registriran za obavljanje navedene djelatnosti, 

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!