Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i servisiranja opreme i uređaja (zaštita zraka)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako obavlja djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja, dizalica topline, protupožarnih uređaja i aparata za gašenje požara koji sadrže kontrolirane tvari i fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise bez dozvole Ministarstva sukladno čl. 67. st. 1.  Zakona o zaštiti zraka (dalje: Zakona).

U čl. 67. st. 1.  Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: