Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Djelatnost štedne banke (kreditne institucije)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj štedna banka ako obavlja djelatnost suprotno odredbama čl. 315. st. 1. i 2. Zakona o kreditnim institucijama.

U čl. 315. st. 1. i 2. Zakona navodi se:

"Štedna banka može pružati bankovne usluge iz članka 7. ovoga Zakona.

Štedna banka, osim bankovnih usluga iz stavka 1. ovoga članka, može pružati i financijske usluge za koje od Hrvatske narodne banke dobije odobrenje za pružanje tih usluga, i to:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: