Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Dnevnik o odlagalištu otpada (uvjeti za postupanje s otpadom)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne odredi način vođenja dnevnika i ako ne postupi prema odredbi čl. 26. Pravilnika o uvjetima za postupanje s otpadom.
U čl. 26. Pravilnika navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!