Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Dogovorene naknade kao dio međubankovne naknade (prekogranična plaćanja)

Za prekršaj kaznit će se za prekršaj pružatelj platnih usluga ako zaobilazi primjenu gornje granice međubankovne naknade iz čl. 3. st. 1. ili čl. 4. Uredbe (EU) 2015/751 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2015. o međubankovnim naknadama za platne transakcije na temelju kartica (dalje; Uredbe (EU) 2015/751), čime postupa protivno čl. 5. Uredbe (EU) 2015/751.
U čl. 5. Uredbe (EU) 2015/751 navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: