Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Dokazi o udovoljavanju zahtjevima (higijena i mikrobiološki kriteriji)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne dostavi dokaze ili ne omogući uvid u dokaze o udovoljavanju zahtjevima iz čl. 5. st. 1. Uredbe (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrane (dalje: Uredba (EZ) br. 852/2004) i ostalu potrebnu dokumentaciju koju je zatražila osoba ovlaštena za provedbu službenih kontrola, odnosno tijelo nadležno za provedbu službenih kontrola prema čl. 7. st. 4.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!