Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Dokument o ulovu plavoperajne tune (akvakultura)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako stavlja u kaveze plavoperajnu tunu za potrebe uzgoja koja nije popraćena propisanom dokumentacijom protivno čl. 3. Uredbe (EU) br. 640/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2010. o uspostavi programa za dokumentaciju o ulovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) i o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1984/2003.
U čl. 3. Uredbe (EU) br. 640/2010 navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: