Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Dokumentacija koja se podnosi prilikom uvoza proizvoda ribarstva iz treće zemlje koja nije država zastave (morsko ribarstvo)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako kod uvoza proizvoda ribarstva ne postupi u skladu s čl. 14. st. 1. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1005/2008 od 29. rujna 2008. o uspostavi sustava Zajednice za sprečavanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova, odvraćanje od njega i njegovo zaustavljanje, o izmjeni Uredaba (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1936/2001 i (EZ) br. 601/2004 i o stavljanju izvan snage Uredaba (EZ) br. 1093/94 i (EZ) br. 1447/1999.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: