Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Dokumentacija uz izjavu o početku obavljanja poslova (prostorno uređenje i gradnja

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj ovlaštena fizička osoba iz druge države Ugovornice EGP-a koja u RH uz izjavu ne priloži dokumentaciju u skladu s odredbom čl. 62. st. 1. i 2. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje.

U čl. 62. st. 1., 2. Zakona navodi se:

"Uz izjavu iz čl. 61. Zakona podnositelj mora priložiti:

– dokaz o državljanstvu

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!