Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Dopuštenje za obavljanje poslova privatne zaštite

Novčanom kaznom od 1.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj osoba koja obavlja poslove privatne zaštite bez izdanog dopuštenja suprotno čl. 19. Zakona o privatnoj zaštiti.

U čl. 19. Zakona navodi se:

"Poslove privatne zaštite mogu obavljati osobe koje su dobile dopuštenje policijske uprave za obavljanje tih poslova.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: