Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Dostava dokumentacije za potrebe obavljanja revizije (državni ured za reviziju)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj jedinica državnog sektora, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili druga pravna osoba ako ne stavi na raspolaganje ovlaštenom državnom revizoru potrebnu dokumentaciju, isprave, izvješća, evidencije te druge informacije za potrebe obavljanja revizije iz čl. 13. st. 1., 2. Zakona o državnom uredu za reviziju. 

U čl. 13. st. 1., 2. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: