Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Dostava informacija o platitelju i primatelju (sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj platiteljev pružatelj platnih usluga ako pri prijenosu novčanih sredstava unutar Unije ne dostavi primateljevu pružatelju platnih usluga propisane informacije o platitelju i primatelju na njegov zahtjev ili ih ne dostavi u propisanom roku  suprotno čl. 5. st. 2. Uredbe (EU) 2015/847 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o informacijama koje su priložene prijenosu novčanih sredstava i o stavljanju izvan snage Uredbe (Ez) br.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!