Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Dostava informacija o putovanju u paket-aranžmanu (turističke usluge)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako u odnosu na paket-aranžmane kako su definirani u čl. 7. t. 2. podt. b) podpodt 5. Zakona o pružanju usluga u turizmu (dalje; Zakona), kao organizator i trgovac kojima su podaci (o imenu putnika, podaci o plaćanju i adresa e-pošte) dostavljeni ne pruži putniku informacije navedene u čl, 29. st. 1.  Zakona ako su one relevantne za odgovarajuće usluge putovanja koje nudi suprotno čl. 29. st. 3. Zakona.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: