Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Dostava informacija važnih za obavljanje nadzora (dobrovoljni mirovinski fondovi)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj depozitar ako ne dostavlja Agenciji evidencije o kršenjima i/ili obavijesti o pitanjima važnim za nadzor u skladu s odredbama čl. 248. st. 1. i 3. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

U čl. 248. st. 1. i 3. Zakona navodi se:

"Na zahtjev Agencije depozitar će Agenciji dostaviti informacije o svim pitanjima važnim za obavljanje nadzora nad obavljanjem poslova depozitara za fondove.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!