Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Dostava izjave o sukladnosti pošiljke otpadnog metala sljedećem posjedniku (otpad)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba koja kao proizvođač ili uvoznik ne preda izjavu o sukladnosti sljedećem posjedniku pošiljke otpadnog metala ili ne čuva izjavu o sukladnosti najmanje jednu godinu od dana izdavanja ili ne da na uvid nadležnom inspektoru izjavu o sukladnosti sukladno čl. 5. st. 2. Uredbe Vijeća (EU) br. 333/2011 od 31. ožujka 2011.

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: