Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Dostava izračuna konverzije kredita (kreditne institucije)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj kreditna institucija ili vjerovnik pravna osoba iz čl. 357.a st. 5. Zakona o kreditnim institucijama (dalje; Zakona) ako korisniku kredita i/ili osobama od kojih je zahtijevao ili imao pravo zahtijevati ispunjenje obveze ne dostavi u propisanom roku i na propisan način izračun konverzije zajedno s prijedlogom novog ili izmijenjenog ugovora o kreditu sukladno čl. 357.e st. 1., 2. i 3. Zakona.

U čl. 357.e st. 1., 2. i 3. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: