Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Dostava izvješća i dokumentacije (obnovljivi izvori energije)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba koja je elektroenergetski subjekt ako kao povlašteni proizvođač električne energije ne dostavlja Agenciji, operatoru tržišta električne energije i drugim nadležnim tijelima izvješća i drugu propisanu dokumentaciju sukladno  čl. 19. st. 2. t. 2. Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji.

U čl. 19. st. 12. t. 2. Zakona navodi se:

"Povlašteni proizvođač dužan je:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: