Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Dostava izvješća o emisijama i o verifikaciji i praćenje emisije stakleničkih plinova (zaštita zraka)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako ne provodi praćenje emisija stakleničkih plinova i ne dostavlja verificirano izvješće Agenciji do 1. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu sukladno čl.  108. st. 1., 2., čl. 112. st. 10.  Zakona o zaštiti zraka (dalje: Zakona).

U čl. 108. st. 1., 2. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: