Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Dostava likvidacijskih izvješća (alternativni investicijski fondovi)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj likvidator AIF-a kao pravna osoba ako ne postupi u odnosu na dostavu izvješća Agenciji u skladu s odredbama čl. 264. st. 3. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima.

U čl. 264. st. 3. Zakona navodi se:

"Likvidator je dužan Agenciji dostaviti zaključna likvidacijska izvješća i izvješće o provedenoj likvidaciji AIF-a i odgovoran je za izradu tih izvješća."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!