Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Dostava odluke o imenovanju revizorskog društva (osiguranje)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj član uprave društva za osiguranje, odnosno društva za reosiguranje koji Agenciji ne dostavi odluku o imenovanju revizorskog društva u skladu s čl. 195. st. 2. Zakona o osiguranju.

U čl. 195. st. 2. Zakona navodi se:

"Odluku o imenovanju revizorskog društva uprava društva za osiguranje dužna je dostaviti Agenciji u roku od osam dana od dana donošenja odluke."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: