Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Dostava plana rada za tekuću godinu i izvještaja o radu za prethodnu godinu u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako kao obveznik koji podliježe njihovu nadzoru, Hrvatskoj narodnoj banci odnosno Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga ne dostavi plan rada za tekuću godinu i izvještaj o radu za prethodnu godinu u području sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma ili ih ne dostavi u propisanom roku suprotno čl. 67. st. 2. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.
U čl. 67. st. 2. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!