Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Dostava podataka Agenciji (alternativni investicijski fondovi)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj depozitar ako ne dostavi Agenciji ugovore s trećim osobama i/ili popis trećih osoba u skladu s odredbom čl. 242. st. 1. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (dalje; Zakona) i/ili ne dostavi UAIF-u popis trećih osoba u skladu s odredbom čl. 242. st. 2. Zakona.

U čl. 242. st. 1., 2. Zakona navodi se:

"Depozitar koji je delegirao poslove iz članka 232. ovoga Zakona na treće osobe Agenciji će bez odgađanja dostaviti:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!