Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Dostava podataka Agenciji (tržište kapitala)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj burza koja suprotno čl. 304. st. 4. Zakona o tržištu kapitala u postupku nadzora bez odgode ne dostavi Agenciji sve potrebne podatke.

U čl. 304. st. 4. Zakona navodi se:

"Burza je dužna u postupku nadzora bez odgode dostaviti Agenciji, kao i tijelu nadležnom za kazneni progon, sve potrebne podatke te surađivati prilikom nadzora i istrage u svezi sa slučajevima zlouporabe tržišta u postupcima koje ta tijela vode."

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!

Područje kazna: