Kazne po pojmovima

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Z

Kazne po područjima

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Kazne - Izvještaji

A B Č D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z

Dostava podataka i dokumentacije (inspekcija cestovnog prometa i cesta)

Novčanom kaznom kaznit će se za prekršaj osoba ako na zahtjev inspektora ne dostavi ili ne pripremi u određenom roku tražene podatke i dokumentaciju, ako svojom radnjom i postupkom onemogući nadzor ili mu dostavi, odnosno pripremi netočne ili nepotpune podatke i dokumentaciju, sukladno čl. 20. st. 1. i 2. Zakona o inspekciji cestovnog prometa i cesta.

U čl. 20. st. 1. i 2. Zakona navodi se:

Za kompletan sadržaj potrebno je prijaviti se ili se pretplatiti na korištenje portala!